Address: 2nd Floor, Building A2, Fumin Industrial Zone, Hewei Road, Tangwei, Baoyong District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 0755-2721-6819

Fax: 0755-6167-3109

E-mail:carl@szqincheng.com

Website: www.szqincheng.com

Pogo Pin
Your Location:Home » Pogopin Display » Pogo Pin
  • pogopin充电针 大电流弹簧顶针连接器
pogopin充电针 大电流弹簧顶针连接器

Structural features:


Profile Product Tel Contact